Podmínky použití

Vítejte na našich stránkách. Pokud budete pokračovat v prohlížení a používat tuto webovou stránku, souhlasíte dodržovat a být vázáni následujícími podmínkami užívání, které společně s našimi zásadami ochrany soukromí řídí Cycology oděvním vztah s vámi ve vztahu k této webové stránce. Pokud nesouhlasíte s jakoukoli část z těchto podmínek, nepoužívejte prosím naše webové stránky.

Používání této webové stránky je předmětem následujících podmínek použití:

    
Obsah stránek tohoto webu je pro obecné informace a pouze použití. Je podléhají změnám bez předchozího upozornění.
    
Ani my, ani žádná třetí strana poskytnout žádnou záruku nebo záruku, pokud jde o přesnost, včasnost, výkon, kompletnost nebo vhodnost informací a materiálů nalezen nebo nabízené na těchto webových stránkách pro jakýkoliv konkrétní účel. Berete na vědomí, že tyto informace a materiály mohou obsahovat nepřesnosti či chyby a my výslovně vylučují odpovědnost za případné nepřesnosti či chyby v plném rozsahu povoleném zákonem.
    
Vaše používání jakýchkoliv informací nebo materiálů na této webové stránce je výhradně na vlastní nebezpečí, pro které jsme nenese odpovědnost. Musí být vlastní zodpovědnost zajistit, aby všechny produkty, služby nebo informace dostupné prostřednictvím této webové stránky svých specifických požadavků.
    
Tato webová stránka obsahuje materiál, který je ve vlastnictví nebo v licenci k nám. Tento materiál obsahuje, ale není omezen na, design, rozvržení, vzhled, vzhled a grafiku. Reprodukce je zakázáno jinak než v souladu s autorským právem, které tvoří součást těchto podmínek.
    
Všechny ochranné známky reprodukované na těchto webových stránkách, které nejsou ve vlastnictví, či licencí pro provozovatele, jsou uznávány na internetových stránkách.
    
Neoprávněné použití těchto webových stránek může vést ke vzniku nároku na náhradu škody a / nebo může být trestný čin.
    
Čas od času se tato webová stránka může také obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Tyto odkazy jsou poskytovány pro vaše pohodlí pro poskytnutí dalších informací. Ty neznamenají, že jsme schválili webové stránky (y). Nemáme žádnou odpovědnost za obsah propojených webových stránek (y).